ΚΤΕΟ Αιγίου

Ι.ΚΤΕΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ι.Κ.Ε.

Το ΚΤΕΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ι.Κ.Ε. είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις Νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως αρχή λειτουργίας του έχει την διενέργεια αδιάβλητων ελέγχων βασισμένων σε υψηλά ποιοτικά πρότυπα, την συχνή και άρτια εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού του, την υποδειγματική εξυπηρέτηση με γνώμονα την ασφάλεια και τον χρόνο του πολίτη σε ένα σύγχρονο και πολιτισμένο περιβάλλον.

Είναι Αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών με «αριθμό εξουσιοδότησης 129», Ισότιμο με τα Δημόσια ΚΤΕΟ και Διαπιστευμένο μέχρι το 2013 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) στην εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020.

Για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών η διοίκηση αποφάσισε η μετάβαση από την διαπίστευση του ΚΤΕΟ σε πιστοποίηση να πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή και των δυο προτύπων (ΙSO 9001 και ISO 17020) για το έτος 2012. Πλέον η ποιότητα των υπηρεσιών του ΚΤΕΟ διασφαλίζεται με εφαρμογή και πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΙSO 9001.

 

  • Client ΚΤΕΟ Αιγίου
  • Work Brochure A5 & A4
  • Graphic Designer Andreas Messinis
Share